Hydroizolacja Śląsk

Wiele osób staje przed bardzo ważnym zadaniem wykonania hydroizolacji w swoich domach, mieszkaniach lub przedsiębiorstwach. Hydroizolacje prowadzone na terenie Śląska to najlepsze rozwiązania i gwarancja jakości. Jeżeli musisz zabezpieczyć wybrane pomieszczenie lub obiekt przed niekorzystnym działaniem wody, wilgoci czy pary wodnej – wybór jest jednoznaczny – Kaiser One.

Hydroizolacja w kilku słowach

Hydroizolacja, nazywana także izolacją wodochronną, to zabieg budowlany, którego podstawowym zadaniem jest skuteczna ochrona i zabezpieczenie budynków oraz poszczególnych elementów przed wodą, parą wodną czy wilgocią, a zwłaszcza przed ich niekorzystnym wpływem na te obiekty. Warto także pamiętać o tym, że hydroizolacja przeprowadzona może być na niemal każdym etapie budowy obiektów, zarówno w przypadku nowych domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, biur, przedsiębiorstw, jak i starych kamienic, wieloletnich domów, budynków gospodarczych czy przemysłowych. Największym zagrożeniem dla obiektów jest działanie wód gruntowych i w związku z tym przed wodą, wilgocią oraz parą wodną najczęściej zabezpieczane są piwnice i inne podziemia. Dachy, poddasza, strychy, balkony oraz tarasy są równie wyjątkowo narażone na niepożądane działanie, w ich przypadku – przede wszystkim wody opadowej. Innymi pomieszczeniami są łazienki oraz kuchnie i one również powinny być w szczególny sposób izolowane.

Różne typy hydroizolacji

Występuje kilka rodzajów hydroizolacji. Teraz przyjrzymy się najważniejszym z nich i w skrócie je scharakteryzujemy, aby każdy, kto stoi przed tym zadaniem, posiadał podstawową wiedzę.

W przypadku gdy podpiwniczenia znajdują się poniżej poziomu wód gruntowych, przez co istnieje realne zagrożenie ich podtapianiem, a woda wywiera ciśnienie hydrostatyczne, stosuje się izolację przeciwwodną. Kiedy zaś woda nie działa bezpośrednio na pomieszczenia, a zagraża im wilgoć, wykorzystuje się izolację przeciwwilgociową. Ma to miejsce na przykład w budynkach znajdujących się powyżej poziomu wód gruntowych, na terenach charakteryzujących się dużą przepuszczalnością. Kolejnym rozwiązaniem jest izolacja przeciwparowa, która zastosowanie ma wszędzie tam, gdzie głównym niebezpieczeństwem jest możliwość przenikania w nadmiernej ilości pary wodnej. W przypadku izolacji poddaszy, strychów oraz dachów stosowana jest izolacja bezspoinowa.

Czym są hydroizolacje lekkie, średnie i ciężkie

Wyróżnia się także hydroizolacje pod względem stopnia zagrożenia pomieszczeń i budynków działaniem wody. W sytuacji niewielkiego niebezpieczeństwa stosuje się hydroizolację lekką, gdy zagrożenie jest większe – hydroizolację średnią, natomiast w przypadku wysokiego – hydroizolację ciężką. Pierwszą z wymienionych wykorzystuje się na suchych, przepuszczalnych gruntach, drugą – na średnio wilgotnych, spoistych, natomiast trzecią – na terenach mocno wilgotnych.