Hydroizolacje Bielsko-Biała

Hydroizolacja to bardzo ważne przedsięwzięcie, w związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje z nim związane oraz kilka kluczowych, z pewnością przydatnych rozwiązań.

Czym jest hydroizolacja?

Hydroizolacja (izolacja wodochronna) to taki rodzaj zabezpieczenia, który skutecznie chroni wszelkiego rodzaju budowle a także inne obiekty przed działaniem wody, pary wodnej a także przed wilgocią. Skuteczna hydroizolacja szczególnie istotna jest w przypadku wody gruntowej i zagrożeń z nią związanych. Hydroizolacje wykonywane na terenie Bielsko-Białej to najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania w tej dziedzinie, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej. Wyróżnić można kilka rodzajów hydroizolacji. Każdy z nich ma inne zastosowanie i w odmienny sposób zabezpiecza obiekty przed wodą czy wilgocią. Wymienia się zatem rodzaje hydroizolacji ze względu na to, przed jakimi zagrożeniami ze strony wody nas chronią a także ze względu na skalę ewentualnego zagrożenia wspomnianymi czynnikami.

Jakie są rodzaje hydroizolacji?

Do najpopularniejszych typów hydroizolacji należy izolacja przeciwwilgociowa. Jej zadaniem jest ochrona obiektów przed ewentualnym zawilgoceniem, czyli w momencie, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie jedynie wilgocią. Ten rodzaj izolacji wodochronnej stosowany jest do elementów budowlanych, które znajdują się powyżej linii wód gruntowych, w szczególności na gruntach o dużej przepuszczalności, jak na przykład piasek lub żwir a także w przypadku pomieszczeń oraz budynków narażonych na częsty kontakt z wodą, na przykład łazienki czy restauracje.

Kolejnym, często stosowanym rodzajem hydroizolacji jest izolacja przeciwwodna. Ma ona zastosowanie w przypadkach, gdy istnieje duże zagrożenie, że woda będzie oddziaływać bezpośrednio, wywierając ciśnienie hydrostatyczne. W związku z tym używa się jej do izolacji piwnic – poniżej poziomu wód gruntowych, tam, gdzie wody gruntowe mogą się znacznie podnieść a także w miejscach, które mieszczą się w pobliżu dużych skupisk wody.

Innym typem jest izolacja parochronna. Ma za zadanie chronić obiekty przed przedostawaniem się do nich pary wodnej i niepożądanym skutkom. Do zabezpieczenia dachów w tym celu stosuje się izolację bezspoinową.

Zagrożenie ze strony wody, zawilgocenia lub pary wodnej może być różne, począwszy od niewielkiego po bardzo duże. Ze względu na to, w jakim stopniu obiekt chroniony może być zagrożony niebezpieczeństwami związanymi z działalnością wody i ich skutkami, wyróżnia się izolację wodochronną lekką, średnią i ciężką.

Doświadczenie i najwyższa jakość

Z zagadnieniem hydroizolacji wiąże się o wiele więcej istotnych kwestii. Po wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje i porady zapraszamy do kontaktu z nami. Hydroizolacje prowadzone na terenie Bielsko-Białej to gwarancja najwyższej jakości poświadczona wieloletnim doświadczeniem i profesjonalizmem.