Hydroizolacja budynków Gliwice

Osoby posiadające podpiwniczony dom koniecznie powinny zadbać o jego ochronę przed niechcianą wilgocią. Kaiser One przychodzi z pomocą, aby w skuteczny sposób wykonać hydroizolację Twojego budynku na terenie Gliwic.

Jak skutecznie zabezpieczyć dom przed wilgocią?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że podziemna część każdej piwnicy poddawana jest ciągłemu, a naziemna – okresowemu, lecz częstemu, działaniu wody. Rodzaj jej podziemnego, przeciwwodnego zabezpieczenia powinien być uzależniony od wahań poziomu wód gruntowych. Gdy fundament znajduje się ponad nimi, w większości przypadków wystarczające okazać może się zabezpieczenie przeciwwilgociowe, jeżeli natomiast zwierciadło wód gruntowych ulokowane jest powyżej poziomu fundamentów, zastosowanie znajduje hydroizolacja. Jest to popularny błąd – na strefę piwnicy oddziałuje bowiem woda pochodząca z kilku różnych źródeł. Brak zastosowania hydroizolacji najczęściej kończy się kosztownymi modernizacjami nieskutecznego zabezpieczenia przeciwwilgociowego, co niekiedy bywa problematyczne ze względu na fakt, że odbywa się ono w gotowym budynku.

Walka z wilgocią

Gdy w piwnicy pojawia się wilgoć, w pierwszej kolejności należy zbadać skuteczność istniejącej już hydroizolacji i podjąć decyzję odnośnie tego, która z jej części powinna zostać wykonana na nowo lub naprawiona. Jeżeli mamy do czynienia z zawilgoceniem ścian, jest to znak, że niezbędne będzie osuszenie ścian. Nigdy nie należy pokrywać jej szczelnym tynkiem cementowym czy farbą olejną – przyczyni się to bowiem do transportu wilgoci ku górze i zwielokrotni negatywne skutki zawilgocenia. Podziemna część piwnicy wyposażona powinna być w hydroizolację poziomą oraz pionową, które tworzyć będą nieprzepuszczalną dla wody podłogę. Szczególnie godną polecenia metodą jest hydroizolacja z asfaltowej papy zgrzewanej modyfikowanej SBS, którą wykonuje się na nośniku poliestrowym. Zabezpieczenie uzyskuje się już po zastosowaniu jednej warstwy o grubości 40 milimetrów. Tego rodzaju hydroizolacja powinna zostać wprowadzona minimum 20 centymetrów nad poziomem terenu i przykryta odpowiednim materiałem wykańczającym. Druga z dostępnych metod to hydroizolacja z mat betonowych sodowych. Bez obaw można układać je na wilgotnym podłożu, pamiętać należy jedynie o przybiciu ich do ściany fundamentowej. Nasza firma pomoże Państwu w dopasowaniu odpowiedniej metody hydroizolacji budynków na terenie Gliwic.

Naziemne zabezpieczenie

Działaniu wody poddawana jest także zewnętrzna część nadziemnej strefy piwnicy. Sprawia to, że powinna zostać ona stosownie ukształtowana i wykonana z materiałów nieco innych niż te, które zastosowane zostały w przypadku wyższych części ścian. Najczęściej wykorzystywany jest cokół, na przykład kamienny, charakteryzujący się wysoką odpornością na działanie wody. Jest to o tyle ważne, że woda po zamarznięciu zwiększa swoją objętość o niemalże 10%.