Hydroizolacja Podkarpackie

Hydroizolacja, zwana też izolacją wodochronną, jest specjalnym zabezpieczeniem przed wodą oraz wilgocią, zwłaszcza przed wodą gruntową, która zagraża budynkom. Możemy zaoferować Państwu najlepsze rozwiązania z zakresu hydroizolacji w podkarpackiem.

Rodzaje hydroizolacji a zagrożenia

Ze względu na sposób ochrony przed zagrożeniami ze strony wystąpienia wody, hydroizolację można podzielić na kilka rodzajów. Obejmuje zatem takie rozwiązania jak:
– izolacja przeciwwilgociowa,
– izolacja przeciwwodna,
– izolacja parochronna,
– izolacja bezspoinowa.

Warto w skrócie omówić poszczególne rodzaje hydroizolacji ze względu na sposób ochrony. Izolacja przeciwwilgociowa to taki rodzaj hydroizolacji, który chroni budynki i budowle przed wpływem wody, nie wywierającej ciśnienia na określony budynek lub budowlę. Ten rodzaj stosowany jest najczęściej w przypadku budynków, które usadowione są na gruntach przepuszczalnych. Mogą to być na przykład żwir lub piasek – budynki znajdują się wyżej aniżeli poziom wody gruntowej. Izolacja przeciwwilgociowa stosowana jest również w obiektach, które są znacznie bardziej narażone na zalanie ścian wodą. Są to między innymi pomieszczenia w restauracjach a także kuchnie, łazienki oraz zakłady przemysłowe, które stosują mokre procesy produkcji. To także pomieszczenia, w których często ściany czyszczone są na mokro.

Izolacja przeciwwodna jest rodzajem hydroizolacji chroniącej budynki oraz budowle przed bezpośrednim działaniem wody, która wywiera ciśnienia hydrostatyczne, a izolowane elementy budynku znajdują się niżej niż poziom wody gruntowej. Izolacja przeciwwodna stosowana jest także w sytuacji, gdy woda znajduje się w niedalekiej odległości od budynku izolowanego. Ten rodzaj izolacji wodochronnej wykorzystywany jest również, gdy możliwe jest wystąpienie (okresowo) podnoszenia się poziomu wód gruntowych powyżej poziomu podłogi w piwnicach.

Kolejnym rodzajem hydroizolacji są izolacje parochronne. Taki typ stosowany jest w celu zabezpieczenia przed ewentualnym przenikaniem pary wodnej. Wykonywany jest zazwyczaj jako przekładki jednowarstwowe, które wykonywane są z folii polietylenowej albo z papy. Przekładki układane są na sucho, co oznacza, że nie przykleja się ich do podłoża.

Izolacja bezspoinowa to typ izolacji wodochronnej, której celem jest zabezpieczenie dachów przed przenikaniem wody. Jej zadaniem jest ochrona przede wszystkim dachów wykonanych na bazie mas dyspersyjnych, dachów zbrojonych włóknami oraz wykończonych mineralnymi posypkami czy też masą ALU.

Stopień narażenia na zawilgocenie

Oprócz wymienionych rodzajów hydroizolacji można się także spotkać z typami hydroizolacji wyróżnionymi ze względu na stopień, w jakim elementy są narażone na zawilgocenie oraz na napór ciśnienia wody. W związku z tym wymienić należy takie typy jak:
– hydroizolacja lekka,
– hydroizolacja średnia,
– hydroizolacja ciężka.