Hydroizolacja Tychy

Dla wszystkich, którzy stoją przed ważnym zadaniem wykonania hydroizolacji, z pomocą przychodzi firma Kaiser One, która cieszy się najwyższym uznaniem. Proponujemy szeroki zakres usług w Tychach i nie tylko.

Hydroizolacja – co warto wiedzieć?

Hydroizolacja, czyli inaczej izolacja wodochronna, to zabezpieczenie wszelkich budowli i obiektów przed szkodliwym działaniem wody oraz wilgoci. Ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku wód gruntowych. Poznając zagadnienie hydroizolacji, należy pamiętać o tym, że istnieje kilka rodzajów ochrony przed wilgocią i zanim przystąpimy do realizacji, warto zapoznać się z ich rodzajami oraz możliwościami, jakie dają. Pamiętajmy więc, że hydroizolacja może różnić się ze względu na to, w jaki sposób będzie chronić przed wodą i wilgocią oraz ze względu na stopnień zagrożenia zalaniem czy zawilgoceniem lub innymi niebezpieczeństwami związanymi z wodą i wilgocią.

Hydroizolacja – jakie są rodzaje?

Izolacją przeciwwilgociową nazywamy taką hydroizolację, która ochroni nasz budynek przed wilgocią. W tym przypadku woda nie wywiera bezpośredniego ciśnienia na obiekt, a jedynie zagraża zawilgoceniem ścian czy sufitów. Jest to najczęściej spotykany rodzaj zagrożenia związanego z niekorzystnym działaniem wody, w związku z czym to także najbardziej powszechny rodzaj hydroizolacji. Stosuje się go w przypadku obiektów, które są położone powyżej poziomu wody gruntowej, na gruntach przepuszczalnych a także w pomieszczeniach czy budynkach, które mają ciągły kontakt z wodą, czyli na przykład w zakładach przemysłowych wykorzystujących wodę w procesach produkcji, w restauracjach, czy po prostu w łazienkach i kuchniach. Izolacją przeciwwodną jest z kolei taki rodzaj hydroizolacji, która chroni przed bezpośrednim wpływem wody, gdy wywiera ona ciśnienie hydrostatyczne. Stosuje się ją poniżej poziomu wody gruntowej, na przykład w piwnicach czy podziemiach budynków. Może być także wykorzystywana w takich obiektach, które znajdują się niedaleko akwenów wodnych a także tam, gdzie istnieje ryzyko, że poziom wód gruntowych może się w niebezpieczny sposób podnosić. Izolacją parochronną nazywamy taki rodzaj hydroizolacji, której zadanem jest ochrona przed przenikaniem pary wodnej. W tym przypadku kluczowym jest zastosowanie specjalnych, wykonanych z papy albo polietylenowej folii, przekładek. Układane są one na sucho bez użycia klejów. Kolejnym rodzajem jest Izolacja bezspoinowa, stosowana do ochrony dachów przed przenikaniem wody, a co za tym idzie – przed możliwością zalania lub zawilgocenia poddasza i innych części budynku.

Gwarancja najwyższej jakości

Nasz obiekt izolowany może być zagrożony zawilgoceniem lub zalaniem. W związku z tym wyróżnia się trzy rodzaje hydroizolacji: lekką, średnią i ciężką.
To tylko najważniejsze informacje z zakresu hydroizolacji. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami. Kaiser One to specjalistyczna wiedza, profesjonalizm i najwyższa jakość.