Hydroizolacje Opole

Hydroizolacje prowadzone na terenie Opola przez firmę Kaiser One to najlepsze, kompleksowe rozwiązania z zakresu zabezpieczenia pomieszczeń przed wodą czy wilgocią. To wieloletnie doświadczenie i gwarancja najwyższej jakości.

Hydroizolacja – dlaczego jest tak ważna?

Często w ramach prac budowlanych spotkać można się z pojęciem hydroizolacji. W skrócie chcemy przedstawić najbardziej istotne informacje z nią związane – kiedy jest stosowana i dlaczego to tak bardzo istotny element prac budowlanych.

Inną, często spotykaną nazwą hydroizolacji, jest izolacja wodochronna. Jej podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie budynków oraz poszczególnych ich elementów, pomieszczeń przed działaniem wody a także pary wodnej oraz wilgoci. Procesowi izolacji wodochronnej mogą być poddane całe budynki i budowle, jak również ich wybrane fragmenty. Izolacja wodochronna przeprowadzona może zostać zarówno na różnych etapach prac budowlanych, jak i w przypadku powstałych już budynków. Największym zagrożeniem ze strony działania wody jest możliwość podtopienia piwnic przez wody gruntowe. Inne niebezpieczeństwo jest wynikiem działania wód opadowych – na te niebezpieczeństwa narażone są szczególnie dachy wraz ze strychami oraz poddaszami a także tarasy i balkony. Inne elementy budynków, które mają kontakt z wodą i przez to powinny być chronione w sposób szczególny, to łazienki oraz kuchnie.

Najważniejsze rodzaje hydroizolacji

Przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące hydroizolacji i jej zastosowania, pora zatem zapoznać się także z jej rodzajami oraz z ich praktycznym wykorzystaniem.

Do izolowania, ochrony przed bezpośrednim działaniem wody w piwnicach, zwłaszcza tam, gdzie poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki, wykorzystywana jest hydroizolacja przeciwwodna. W miejscach, którym nie zagraża bezpośrednio woda pod ciśnieniem hydrostatycznym, lecz istnieje zagrożenie wystąpienia wilgoci, stosowana jest hydroizolacja przeciwwilgociowa. Natomiast tam, gdzie zagrożeniem ze strony działania wody jest para wodna, korzysta się z hydroizolacji przeciwparowej. Dachy, strychy i poddasza przed zaciekami i przeciekaniem wody opadowej zabezpiecza się, stosując hydroizolację bezspoinową.

W momencie gdy zagrożenie ze strony wody jest wysokie, wykorzystywana jest hydroizolacja ciężka. Tam, gdzie jego nasilenie jest słabsze, wykorzystuje się hydroizolację średnią. Natomiast w przypadku gdy zagrożenie to jest stosunkowo niskie, należy zastosować hydroizolację lekką.

Kaiser One – wieloletnie doświadczenie na rynku

Kaiser One to wiodąca w branży hydroizolacyjnej firma, która wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem i uznaniem wśród szerokiego grona klientów. Zapewnia najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie. Kaiser One to zawsze profesjonalne wykonanie prac na najwyższym poziomie i gwarancja najwyższej jakości w zakresie hydroizolacji. Zachęcamy do współpracy, usługi świadczymy na terenie Opola i okolic.