Iniekcja ciśnieniowa betonu

Wiadukty, mosty, wysokie budynki oraz betonowe konstrukcje wymagają sporych nakładów finansowych oraz długiego czasu wykonania. W momencie gdy na nowej inwestycji lub eksploatowanym od długiego czasu obiekcie zaczynają pojawiać się rysy i tego typu uszkodzenia, z pomocą przychodzi powszechnie stosowana metoda uszczelniania, jaką jest iniekcja ciśnieniowa betonu.

Sprawdzony sposób na pęknięcia

Pękanie ścian w domach i blokach mieszkalnych czy konstrukcjach mostów lub wiaduktów to popularne zjawisko, które związane jest między innymi z osiadaniem gruntów. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że w momencie powstawania drobnych pęknięć, zagrożona staje się cała konstrukcja, a co za tym idzie – konieczna jest jak najszybsza jej naprawa. Iniekcja ciśnieniowa betonu jest metodą umożliwiającą skuteczne uzupełnienie ubytków w gotowych konstrukcjach przez wtryskiwanie mieszanki betonowej lub żywicy epoksydowej do wnętrza szczeliny. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego typu usługach są w stanie wykonywać prace naprawcze pęknięć, do powstania których doszło na skutek działania zróżnicowanych czynników środowiskowych. Usługę realizuje się poprzez wtłaczanie substancji uszczelniającej, co przyczynia się do zlikwidowania pęknięcia, wypełnienia szczelin dylatacyjnych oraz uzupełnienia pustych przestrzeni. Metoda iniekcji znajduje również zastosowanie w przypadku wzmacniania fundamentów, stabilizowania gruntów oraz sklejania konstrukcji z cegły, betonu i kamienia. To jednak nie jedyna, dostępna na rynku metoda naprawcza. Warto wspomnieć również o iniekcji siłowej polegającej na wtłaczaniu składnika przyczyniającego się do sklejania rozdzielonych powierzchni. Iniekcje znajdują zastosowanie również wtedy, gdy uprzednio wykonane uszczelnienie uległo zniszczeniu i musi zostać wymienione na nowe.

Izolowanie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne to celowe działanie, które sprawia, że konstrukcja zachowuje swoją stabilność nawet mimo zmian materiałów w szczelinie. Każda konstrukcja powinna być projektowana z zastosowaniem tej właśnie właściwości. Umyślne zostawianie małych szpar, gwarantuje miejsce rozszerzającym się materiałom, zapobiegając równocześnie pękaniu naprężonych powierzchni. Jako że dylatacje stanowią słabe ogniwo w izolacji termicznej, w niektórych sytuacjach okazać mogą się dość problematyczne. Wówczas niezbędne jest skorzystanie z usług jednej z firm specjalizujących się w uszczelnieniu szczelin dylatacyjnych, co prowadzi do redukcji strat ciepła. Kluczowym elementem jest stosowanie elastycznych materiałów, które sprawią, że wspomniany element zachowa swoje pożądane, pierwotne funkcje. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się stabilizowane polimerami żele akrylowe, które ulegają stwardnieniu w szczelinach, zachowując równocześnie wysoki poziom elastyczności.