Iniekcja ciśnieniowa Katowice

Mianem iniekcji ciśnieniowej określa się proces zdalnego wprowadzania pompowanego iniektu w określone środowisko, celem wzmocnienia albo uszczelnienia, korzystając z parametrów określonego medium po jego stężeniu lub związaniu. Wyróżnić można iniekcję nisko-, średnio-, a także wysokociśnieniową. Technika ta polega na wtłoczeniu odpowiednio dobranego iniektu za pośrednictwem uprzednio wykonanych otworów iniekcyjnych. To technologia bezinwazyjna, która pozwala wyeliminować przyczyny oraz skutki danego problemu bez konieczności rozbiórki elementów budowlanych, wyłączania obiektu z eksploatacji czy przeprowadzania uciążliwych robót ziemnych. Iniekcja ciśnieniowa przeprowadzana jest przez naszą firmę na terenie niemalże całej Polski, w tym również Katowic.

Rodzaje iniekcji ciśnieniowych

W budownictwie stosuje się następujące rodzaje iniekcji:
– ciśnieniową – uszczelniającą – doskonale sprawdza się w przypadku wszelkiego rodzaju pęknięć, rys, styków oraz przerw roboczych;
– grawitacyjną – znajduje zastosowanie w pustych przestrzeniach i kawernach. Stosuje się ją także do impregnacji porowatych konstrukcji budowlanych;
– ciśnieniową – wzmacniającą lub scalającą – to idealne rozwiązanie w przypadku styków, pęknięć, rys i przerw roboczych;
– kurtynową – wykorzystuje się ją do bezwykopowego odtwarzania izolacji pionowych i poziomych;
– strukturalną – jej główne zastosowania to uszczelnianie i wzmocnienie konstrukcji oraz iniekcje strukturalne.

Co warto wiedzieć na temat iniekcji ciśnieniowej?

Iniekcja ciśnieniowa stosowana może być we wszystkich gałęziach budownictwa, z naciskiem na podziemne elementy budowli, które narażone są na opór wód gruntowych i opadowych. Czas realizacji takiej usługi uzależniony jest od oczekiwań oraz harmonogramu inwestora a także złożoności planowanych prac. Jeżeli chodzi o stosowane materiały, wykorzystuje się między innymi iniekty syntetyczne, mineralne, jedno- oraz wielokomponentowe, sztywne, elastyczne, szybkosprawne, o długim czasie działania, niskolepne i o wysokiej gęstości. Do głównych korzyści płynących z zastosowania iniekcji zalicza się ochronę oraz uszczelnienie konstrukcji budowlanych bez konieczności pełnego dostępu do konstrukcji a także rozbiórki lub demontażu. Warto wspomnieć również o doskonałej penetracji podłoża, znacznie szybszym trybie prac, wysokiej odporności na ściskanie oraz zginanie tworzonych połączeń, redukcji kosztów napraw i uciążliwości prowadzonych prac a także wieloletniej gwarancji skuteczności.

Iniekcja ciśnieniowa krok po kroku

Iniekcja ciśnieniowa, prowadzona między innymi na terenie Katowic, polega na wywierceniu niewielkich otworów, zamontowaniu na nich tak zwanych pakerów i wtłoczeniu przez nie stosownie dobranej substancji uszczelniającej – poliuretanowej czy żywicy epoksydowej. Dobór materiałów uzależniony jest od rodzaju oraz zakresu działań, stopnia zawilgocenia czy rodzaju surowca budowlanego.