Iniekcja krystaliczna Rybnik

Kaiser One oferuje profesjonalne wykonanie iniekcji krystalicznej – jednego z najskuteczniejszych sposobów na osuszenie ścian, murów w budynkach, bez względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane.

Iniekcja krystaliczna – czym jest?

Wiele powierzchni mieszkalnych, przemysłowych lub biurowych dotyka problem zawilgoconych ścian. Może on dotyczyć zarówno nowych budynków, jak i starych bloków czy kamienic. W kilku słowach pragniemy przedstawić, czym jest iniekcja krystaliczna, jak się ją stosuje i jakie może mieć praktyczne zastosowanie.

Procesem iniekcji krystalicznej nazywamy wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej, która pozwala na zabezpieczenie ścian przed wilgocią oraz na ich osuszenie. Warto wiedzieć, że stosowana jest przede wszystkim w przypadku takich murów i ścian, które uległy zawilgoceniu poprzez podciąganie wody z gruntu. Podczas tego procesu wykorzystuje się tak zwaną mokrą ścieżkę.

Iniekcja krystaliczna – jak ją przeprowadzić?

W procesie osuszania i zabezpieczania przed wilgocią nie stosuje się wstępnego osuszania ścian lub murów oraz ich odsalania. Poznając proces iniekcji krystalicznej, należy zwrócić uwagę na to, że jest to metoda służąca do osuszania ścian, która wykorzystuje przede wszystkim ciecze kapilarne. W pierwszej kolejności mają one zastosowanie jako droga do penetracji, a następnie służą do krystalizacji, która działa w ten sposób, że uszczelnia pory a także kapilary występujące w materiałach budowlanych. Iniekcję krystaliczną można z powodzeniem przeprowadzić w przypadku ścian i murów ceglanych, wykonanych z zaprawy wapiennej, a także ścian betonowych. Aby iniekcja krystaliczna została wykonana we właściwy sposób, pierwszym etapem jest wywiercenie w murach lub ścianach otworów iniekcyjnych o średnicy ok. 20mm i długości równej grubości ściany pomniejszonej o ok. 5-10cm. Ważne, aby otwory iniekcyjne wykonane były równolegle do poziomu podłogi, występowały w jednej linii w odległości ok 10-15cm od siebie oraz były nachylone o ok. 15-30 stopni do linii poziomu. Następnym etapem prawidłowej iniekcji krystalicznej jest wlanie we wcześniej przygotowane otwory iniekcyjne ok. 0,5l wody. Wykonuje się to, aby odpowiednio zwilżyć mury w miejscu iniekcji. Kolejnym, koniecznym krokiem jest wlanie, przy wykorzystaniu metody grawitacyjnej, do otworów specjalnej mieszaniny wody z cementem portlandzkim oraz z aktywatorem krzemianowym. Należy jednak pamiętać, aby zachowane były odpowiednie proporcje wagowe tych składników. Przeciwwilgociowa blokada krystaliczna jest gotowa w ciągu ok. siedmiu dni.

Iniekcja krystaliczna – Kaiser One

Kaiser One to gwarancja najwyższej jakości, poparta najlepszymi opiniami. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji. Pragniemy poinformować, że prowadzimy działania z zakresu iniekcji krystalicznej na terenie Rybnika i okolic.