Iniekcja siłowa – klejenie rys i pęknięć

Iniekcja siłowa (klejenie rys i pęknięć żywicą epoksydową)

Woda i inne siły oddziaływujące na budynek powodują najczęściej powstawanie rys i pęknięć w konstrukcji betonowej budynku. Powstałe uszkodzenia to nie tylko niekorzystny efekt wizualny, ale przede wszystkim znaczne i poważne naruszenie konstrukcji budynku. Wypełnienie takich zarysowań i spękań możliwe jest poprzez wykonanie iniekcji siłowej, przy wykorzystaniu żywicy epoksydowej, która pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów.

Pojawienie się rys i pęknięć może wynika z błędów projektowych, przedwczesnych bądź nadmiernych obciążeń lub niewłaściwego wykonywania robót. Istotne  jest ustalenie przyczyny powstania rys i pęknięć, gdyż to od niej zależne jest zastosowane rozwiązanie pozwalające je usunąć bez obawy o możliwość powstania kolejnych uszkodzeń. Najczęściej wykonuje się klejenie rys i pęknięć już stabilnych, które „nie pracują”. W przypadku, gdy proces osiadania budynku jeszcze się nie zakończył oraz w momencie, gdy jego konstrukcja w dalszym ciągu ulega odkształceniu (ma to ogromny wpływ na stabilność podłoża) naprawa wszelkiego rodzaju rys i pęknięć nie przyniesie zamierzonego efektu, gdyż pojawią się one ponownie.

Dlaczego klejenie rys i pęknięć jest ważne?

Dokonanie profesjonalnej naprawy pęknięć w budynkach jest niezbędne. Powstanie pęknięć i rys na ścianach stropów fundamentów osłabia kondycję konstrukcji i sprawia tym samym, że staje się jeszcze bardziej podatna na uszkodzenia. Uzupełnienie pęknięć i rys pozwala przywrócić prawidłową wytrzymałość podłoża. Dodatkowo, wstrzyknięcie specjalnych żywic rozchodzących się w podłożu pozwala na trwałe zabezpieczenie i uszczelnienie spękanych powierzchni.

Duże, wyraźnie widoczne szczeliny zamykane są „siłowo”. Konieczne jest poszerzenie pęknięć przy wykorzystaniu szlifierki na głębokość ok. ½ jej grubości, zgodnie z przebiegiem pęknięcia. Istotne jest również nacięcie rysy w poprzek – co ok. 20 cm należy wykonać szczeliny o długości ok. 25 cm. Krok ten jest niezwykle ważny, gdy mamy do czynienia z rysami o znacznej szerokości, umiejscowionymi w newralgicznych miejscach. Po wykonaniu powyższego, należy szczelinę dokładnie odkurzyć i odpylić. Dopiero w ten sposób przygotowane szczeliny można uzupełnić żywicą epoksydową.

Dlaczego żywica epoksydowa?

Żywica epoksydowa do iniekcji siłowej umożliwia uzyskiwanie połączeń siłowych. Zarówno żywica o niskiej, jak i wysokiej lepkości, dzięki swojej wysokiej przyczepności oraz dobrym parametrom wytrzymałościowym pozwala na trwałe i skuteczne naprawienie nawet najdrobniejszych rys i pęknięć w postaci zarysowań na betonie, jak i elementach murowanych. Żywica epoksydowa charakteryzuje się dobrą wzajemną tolerancją z betonem, stalą i innymi środkami iniekcyjnymi. Dodatkowo, żywica epoksydowa jest odporna na szkodliwe działanie soli i kwasów, tak często wykorzystywanych w budownictwie.