Iniekcja strukturalna – kurtynowa ścian

Iniekcja strukturalna (kurtynowa) ścian

Iniekcja w branży budowlanej polega na wprowadzeniu specjalistycznych środków w miejsca wymagające uszczelnienia bądź wzmocnienia. Metoda ta może być wykorzystywana w wielu sytuacjach – konieczne jest jedynie zastosowanie odpowiedniego materiału, który zostanie następnie wprowadzony w miejsca rys i pęknięć.

Iniekcja strukturalna (kurtynowa) ścian, – co warto wiedzieć?

Iniekcja strukturalna ścian murowanych należy do standardowej metody wtórnego wykonania izolacji pionowej ścian piwnic – gdyż są one niedostępne od zewnątrz i nie ma możliwości ich odkopania. Iniekcja strukturalna ścian polega na wykonaniu w ścianach piwnicy odwiertów o głębokości ok. 50 – 60% grubości ściany. Odwierty w przypadku ścian wykonuje się poziomo, jednak w miejscach styku ścian i fundamentów pod kątem. Dodatkowo, minimum jedna spoina musi zostać przecięta przez linię odwiertu. Warto również dodać, że otwory wierci się w kwadracie, o wielkości dostosowanej do ściany. Konieczne jest również dodanie jednego otworu na środku kwadratu. W wywierconych otworach osadza się następnie pakery iniekcyjne. Najczęściej jednak przed przystąpieniem do iniekcji wykonuje się również powierzchniowe uszczelnienie ściany. Jest to sposób na zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem żelu iniekcyjnego ze ściany. W konsekwencji wykonanie uszczelnienia nie tylko zmniejsza straty materiału, ale przede wszystkim zwiększa skuteczność wykonanych prac. Sposób uszczelnienia ścian dopasowywany jest do ich rodzaju. I tak, w przypadku ścian wykonanych z cegły licowej, nie jest możliwe ich wyszpachlowanie, w związku z czym  konieczne jest wykonanie uzupełnień zaprawy w spoinach. Nie spowoduje to znacznej zmiany wyglądu ścian, lecz przyniesie zamierzony efekt.

Iniekcja strukturalna i kurtynowa, – na czym polega jej wykonanie?

Iniekcję strukturalną wykonuje się w kilku podejściach do tego samego pakera. Ilość podejść jest różna – ważne jednak, by wykonane zostało pełne wysycenie ściany żelem iniekcyjnym. Po wykonaniu iniekcji, otwory, w których umieszczone zostały pakery zamyka się zaprawą. Chcąc zadbać o estetyczny wygląd ścian, po zakończeniu prac iniekcyjnych można wykonać na ścianie tynk renowacyjny.

Iniekcje strukturalne i kurtynowe – zastosowanie

Iniekcje strukturalne oraz kurtynowe wykonuje się głównie w budynkach już istniejących – zarówno tych niedawno wzniesionych w sytuacji, gdy izolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne zostały nieprawidłowo wykonane. Wspomniane prace wykonuje się również budynkach historycznych, których izolacje przeciwwilgociowe uległy degradacji bądź nie został wykonane. Iniekcje strukturalne i kurtynowe najczęściej wykonuje się w centrach miast i we wszelkich innych miejscach, gdzie np. położono nową nawierzchnię a nie wykonano pionowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian budynków. Dodatkowo, rozwiązanie to idealnie sprawdza się w sytuacji, gdy do elewacji dochodzą podcienie lub arkady bądź w budynku znajdują się sklepienia. Jest to również rozwiązanie stosowane w budynkach, przylegających do pasaży handlowych i ciągów komunikacyjnych ze względu na brak możliwości wykonania wykopu w chodniku, który umożliwiałby odtworzenie zewnętrznej izolacji pionowej. Wspominamyjedynie o kilku przykładach. Na koniec pragniemy dodać, że izolacje strukturalne i kurtynowe można wykonać w przegrodach zawilgoconych oraz mokrych a także pod wodą. Konieczne jest jedynie wykonanie dogłębnej diagnostyki stanu budynku.