Osuszanie budynków Katowice

usługi osuszania budynków KatowiceZawilgocone ściany to problem, z którym do czynienia możemy mieć zarówno w przypadku starych, jak i nowych budynków. W odniesieniu do obiektów starszych – powodem jest brak izolacji lub jej uszkodzenie, w nowszych natomiast – błędy wykonawcze. Nie bez znaczenia są również czynniki zewnętrzne, takie jak: opady atmosferyczne, poziom wód gruntowych, przyczyniający się do zawilgocenia kapilarnego, wilgoć kondensacyjna i higroskopijna, które w znacznej większości przypadków związane są z nieprawidłową pracą wentylacji. Zawilgocenie ścian przekłada się na ich osłabienie, sprzyjając rozwojowi pleśni oraz grzybów, mających negatywny wpływ na zdrowie. Na problem ten mogą pozytywnie wpłynąć działania z zakresu osuszania budynków. Prowadzone są na terenie wielu polskich miast, między innymi Katowic. W skład tej usługi wchodzą m.in.: pomiary wilgotności, osuszanie ścian czy wybór odpowiedniej izolacji np. poziomej w przypadku tarasów i dachów.

Osuszanie murów budynków za pomocą iniekcji – Katowice

Wykonanie prawidłowej izolacji fundamentów nie zawsze jest możliwe, zatem bardzo często stosuje się metodę osuszania ścian nie wymagającą ingerencji w konstrukcję budynków, czyli iniekcję. Umożliwia ona stworzenie w pełni skutecznej warstwy odcinającej podciąganie wilgoci z gruntu bez konieczności przeprowadzania poważnych prac remontowanych. Iniekcja jest na tyle skuteczną metodą osuszania, że pozwala na trwałe pozbycie się problemu, jakim jest pochodząca z gruntu wilgoć.

Iniekcję najprościej opisać można jako wstrzyknięcie stosownie dobranego preparatu w głąb muru. W kontakcie z wodą oraz pozostałymi związkami ulega on krystalizacji, zamykając kapilary, którymi przenikała woda. Prowadzi to do skutecznego zablokowania podciągania wody. Do iniekcji wykorzystywane są między innymi płyny bazujące na silikatach, które krystalizują się na skutek działania związków alkalicznych.

Iniekcja – jak wygląd proces osuszania budynku?

osuszanie budynków katowice Kaiser OneJak dokładnie wygląda osuszanie budynków? Pierwszy etap stanowi oczyszczenie podłoża poprzez skucie zawilgoconych tynków oraz powłok murarskich na wysokości około 80 centymetrów powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Oczyszczone miejsca wypełniane są następnie odpowiednio dobraną zaprawą uszczelniającą. Etap kolejny to wiercenie otworów iniekcyjnych w ścianie. Ich średnica wynosić powinna między 8 a 14 milimetrów, sięgać na głębokość 3/4 grubości ściany. Wykonane w otworze dziury należy osuszyć i umieścić w nich specjalne lejki, przez które aplikowany jest preparat usuwający wilgoć oraz odtwarzający izolację. Miejsce osadzenia lejka należy osuszyć, na przykład przy pomocy kleju montażowego lub masy akrylowej. Zapobiegnie to wyciekom preparatu, który spływać będzie przez następne kilkanaście godzin.

Po zakończeniu prac niezbędne będzie pozostawienie nieosłoniętej ściany na okres około 3 tygodni. Dzięki temu możliwe będzie odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. Na koniec, nawiercone otwory wypełnić należy poprawnie dobraną zaprawą uszczelniającą o szlamowej konsystencji. Dodatkowo, ścianę można zabezpieczyć przy pomocy specjalnego środka przeciw wilgoci i wykwitom. Działania z zakresu osuszania budynków prowadzone są między innymi na terenie Katowic.

Osuszanie Budynków Katowice – tylko z Kaiser One!