Osuszanie budynków Podkarpacie

Osuszanie murów jest procesem czaso-, i pracochłonnym, zatem poprzedzone powinno być właściwym rozpoznaniem oraz usunięciem możliwych przyczyn zawilgocenia. W znacznej części przypadków do czynienia mamy z naporem oraz penetracją wilgoci gruntowej do fundamentu na skutek braku izolacji lub jej kiepskiego stanu. Poszukując sprawdzonej firmy świadczącej usługi osuszania murów na podkarpackich terenach, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Działanie wilgoci

Fundamenty gwarantują stabilność konstrukcji. Prawidłowo wykonane, chronić powinny budynek przed naporem wilgoci od strony gruntu. Jego stany fundamentowe razem z ulokowanymi na nich murami niekiedy są obciążone wilgocią oraz ciekami gruntowymi, które przy braku stosownych zabezpieczeń hydroizolacyjnych przyczyniać mogą się do uszkodzeń ścian, pozostawiania widocznych stref zawilgocenia oraz łuszczenia powłok malarskich i odpadania tynku. Gwarancją powodzenia prac osuszających jest właściwa eksploatacja wykonanych zabezpieczeń, która polegać powinna głównie na konserwacji systemów odprowadzania wód opadowych zarówno z dachu, balkonu, tarasu oraz terenów przyległych do budynku, jak i na utrzymywaniu drożności drenaży oraz bieżącej kontroli stanu mykologicznego. Pomijając nawet jeden z wymienionych wyżej czynników, przyczynić można się do uniemożliwienia osuszenia budynku.

Możliwe przyczyny zawilgocenia

Zawilgocenie murów może być związane między innymi z wahaniami poziomu lustra wód powierzchniowych, podwyższaniem się poziomu gruntu, nieprawidłową hydroizolacją lub jej uszkodzeniem, kondensacją pary wodnej na wbudowanych w mury elementach instalacji wodno-kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania albo nieprawidłowo wykonanymi izolacjami czy pokryciami dachowymi. Za najpopularniejszą przyczynę zawilgocenia uznaje się napór wilgoci gruntowej na fundament. W takiej sytuacji model działania hydroizolacji sprowadzany jest do stworzenia stosownej bariery, która odgradzać będzie grunt od bryły fundamentu. Cechować powinna się ona mechaniczną wytrzymałością, tak na parcie wód gruntowych, jak i dyfuzję wilgoci, uderzenia, działanie sił tarcia przemieszczającego się gruntu oraz oddziaływanie czynników chemiczno-biologicznych oraz termicznych.

Sprawdzone sposoby usuwania wilgoci

Najpopularniejszą metodę walki z wilgocią stanowią zabezpieczenia powierzchniowe wykonywane z powłok naturalnych lub bitumicznych, które nakłada się na zewnętrzną powierzchnię przegrody budowlanej. Czasochłonne techniki naturalne polegają na odkopywaniu fundamentów, które na skutek działania powietrza stopniowo wytrącają wilgoć. Nie sposób nie wspomnieć również o hydroizolacji pionowej wykorzystywanej w sytuacji, kiedy ława fundamentowa osiąga stan niskiej wilgotności. Jeśli nie wiedzą Państwo, która z technik osuszania murów najlepiej sprawdzi się w Państwa przypadku, zachęcamy do skorzystania z naszych usług prowadzonych między innymi na terenie Podkarpacia.