Osuszanie budynków Rybnik

Znajdująca się w murach wilgoć może być niezwykle szkodliwa dla konstrukcji budynku. Przyczynia się ona bowiem zarówno do redukcji jego żywotności, jak i do uszkodzenia tynków. Co więcej, może mieć także negatywny wpływ na zdrowie domowników. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym osuszaniu budynków również na terenie całego Rybnika.

Wilgoć – skąd się bierze?

Największe źródło wilgoci stanowi woda z opadów atmosferycznych. By skutecznie się przed nią zabezpieczyć, zadbać należy zarówno o szczelne pokrycie dachowe, jak i stosowny system orynnowania oraz staranne przeprowadzenie obróbek blacharskich. Wilgoć przedostawać może się także z gruntu. Związane jest to z nieprawidłowo wykonaną lub uszkodzoną pionową albo poziomą przeciwwodną i przeciwwilgociową izolacją fundamentów. Do przyczyn zawilgocenia murów zalicza się także skorodowane oraz nieszczelne rury odpowiadające za prowadzenie wody, z których woda przedostaje się do struktury muru. Nie sposób nie wspomnieć tu także o braku izolacji cieplnej rur, co prowadzić może do kondensacji wody na powierzchni chłodnej rury i oddawania jej do struktury muru.

Wilgoć w materiale budowlanym prowadzić może do:
– osłabienia właściwości termoizolacyjnych, przyczyniając się do wzrostu kosztów ogrzewania;
– rozwoju grzybów i pleśni, które mają niekorzystny wpływ zarówno na budynek, jak i ludzki organizm;
– destrukcji muru spowodowanej cyklami zamarzania i rozmarzania wody (dotyczy to sezonu zimowego);
– opadania tynków, pękania powłok malarskich i odpadania fragmentów tynku (jest to skutkiem działania soli dostającej się wraz z wilgocią).

Najpopularniejsze metody osuszania budynków

Iniekcja krystaliczna – opiera się ona na wywierceniu w osuszanym murze otworów iniekcyjnych (wykonuje się je równolegle do podłogi, z jednej strony muru, w około 15 centymetrowych odstępach, pod kątem 15-30 stopni), do których wlewa się wodę (ma to na celu nawilżyć mur i wypłukać pozostałości po wierceniu) i wpuszcza cement portlandzki zmieszany z aktywatorem krzemianowym. Rozpuszczając się, tworzy on nieprzepuszczalną, trwałą warstwę izolacyjną. Z pomocą tej techniki możliwe jest uzyskanie blokady przeciwwilgociowej w przeciągu około 7 dni.

Termoiniekcja – w ramach tej metody, w zawilgoconej ścianie nawierca się otwory o średnicy około 2 centymetrów i rozstawie 20 centymetrów w dwóch rzędach. Za ich pośrednictwem doprowadza się powietrze o stosownej temperaturze i prędkości (do tego celu wykorzystywane są odpowiednie urządzenia termowentylacyjne). Całość procesu trwa kilka dni. Gdy wilgoć osiągnie poziom 5%, w otwory wprowadzane są środki hydrofobowe bazujące na żywicach silikonowych.

Mikrofalowa metoda termoiniekcji – metoda ta polega na nawiercaniu w murze co około 20 centymetrów otworów o średnicy na poziomie 25 milimetrów i głębokości do 80% grubości ściany. Następnie wprowadza się w nie promienniki rurowe połączone z generatorami mikrofalowymi, które nagrzewają mur promieniście do otworu.

Z chęcią pomożemy Państwu w wyborze odpowiedniej metody osuszania budynków zlokalizowanych w Rybniku.