Uszczelnienie cieknących dylatacji

Cieknące dylatacje są niestety najczęstszą przyczyną powstania uszkodzeń mienia w wszelkich budynkach,nie tylko tych podziemnych, ale i w tradycyjnych domach. Woda spływająca do szczeliny może pochodzić nie tylko z gruntu, ale też np. w przypadku garaży może zostać wwieziona przez samochody. O odpowiednią szczelność dylatacji ścian zewnętrznych jak i stropów pomiędzy obiektami warto zadbać już na etapie projektowania budynku. Jeśli jednak konieczne jest uszczelnienie – można wykonać naprawę przecieku poprzez wykonanie iniekcji.

Pierwszy krok to zebranie informacji

Prawidłowe wykonanie uszczelnienia cieknących dylatacji wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy. Przed przystąpieniem do wykonania iniekcji należy ustalić m.in. grubość naprawianej konstrukcji, rodzaj stropu (czy jest poziomy czy ma spadki), szerokość dylatacji a także czy jest to pierwsza czy kolejna naprawa, ale też należy ustalić czy cieknie z niej woda.

Kolejny krok to przystąpienie do prac

Przed przystąpieniem do wykonania prac właściwych konieczne jest wyczyszczenie szczeliny dylatacyjnej. W szczelinie dylatacyjnej najczęściej znajduje się styropian bądź wełna mineralna. Sporym problemem przy wykonaniu uszczelnienia może okazać się również fakt, że dylatacja jest zabetonowana. W takiej sytuacji trudno oczyścić oraz rozkuć miejsce przecieku. W przypadku trudności z wykonaniem czyszczenia szczeliny dylatacyjnej, konieczne może okazać się również usunięcie poprzedniego, niedziałającego systemu uszczelniającego. Dokładne wyczyszczenie ścianek szczeliny dylatacji jest niezwykle ważne, gdyż dzięki temu materiał naprawczy będzie mógł bez problemu i dokładnie przykleić się do podłoża. Czyszczenie dylatacji stanowi dopiero pierwszy etap przygotowań. Bardzo ważne jest również dobranie odpowiednich wymiarów wypełnienia dylatacji i rodzaju zastosowanego materiał. Wszystkie te ustalenia opierają się o grubość konstrukcji, szerokość szczeliny, a także miejsce, w którym będzie dokonywane uszczelnienie dylatacji. Poza ustaleniem wielkości zastosowanego uszczelnienia konieczne jest również odpowiednie zaplanowanie miejsc, w których zostaną wywiercone otwory na pakery iniekcyjne.

Po zakończeniu przygotowań, zamknięciu dylatacji przy wykorzystaniu sznura oraz masy elastycznej i zainstalowaniu pakerów iniekcyjnych, możliwe jest przystąpienie do wykonania właściwych prac, czyli iniekcji. Wystarczy podać materiał do przygotowanych otworów – najczęściej podaje się go nieco więcej, aby doprowadzić do sytuacji, w której materiał wypłynie nieszczelnością, przez którą przedostawała się woda. Dzięki temu zyskujemy pewność, iż zastosowane rozwiązanie pozwoliło prawidłowo naprawić dylatację.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku cieknących dylatacji bardzo ważny jest czas wykonania uszczelnienia od momentu pierwszych przecieków. Im wcześniej dokonamy profesjonalnej naprawy tym lepiej. Niestety, zbyt długie zwlekanie bądź niedokładne naprawienie dylatacji może sprawić, że miejsce będzie oporne na wykonanie prawidłowego uszczelnienia. Problem ten szczególnie pojawia się w przypadku nacieków węglanowych, które ciężko wiążą się z jakąkolwiek masą bądź żywicą pozwalającą na zachowanie szczelności.