Uszczelnienie rys i przerw roboczych za pomocą iniekcji

Przeprowadzanie prac związanych z wykonaniem iniekcji ma na celu przywrócenie pomieszczeniom ich funkcji użytkowej, ale też wyeliminowanie możliwych skutków, powstałych w wyniku pojawienia się wilgoci w przegrodach.  Aby jednak iniekcja przyniosła zamierzony skutek, rozwiązania naprawcze muszą być właściwie dobrane, a przyczyna rzetelnie rozpoznana.

Naprawa rys i przerw roboczych metodą iniekcji, – co warto wiedzieć?

Pęknięcia i rysy w betonie powstają najczęściej w wyniku zawilgocenia murów bądź oddziaływania wody. Tego typu uszkodzenia to nie tylko wyjątkowo niekorzystny efekt wizualny, ale przede wszystkim poważne uszkodzenie ściany, które może spowodować znaczne obniżenie jej nośności. Budynek, na którego murach pojawiły się pęknięcia i przerwy robocze charakteryzuje się dużo mniejszą wytrzymałością konstrukcji, która znacznie skraca czas jego możliwej eksploatacji.

Rysy i przerwy robocze w betonowych murach można usunąć za pomocą metody iniekcji ciśnieniowej. Konieczne jest wykonanie nawierceń wzdłuż rysy, w których zainstalowane zostaną iniektory stalowe. Przy ich wykorzystaniu pod ciśnieniem wtłoczona zostanie właściwie dobrana substancja np. żywica poliuretanowa. Dzięki temu możliwe jest szczelne wypełnienie rysy w całym jej przekroju. Materiał powinien być dopasowany do celów, jakie chcemy osiągnąć. Chcąc zamostkować pęknięcie warto wybrać żywice sztywne, gdyż ich wytrzymałość jest większa niż wytrzymałość zwykłych betonów. Dodatkowo, wypełnienie nimi rys bądź przerw roboczych pozwala na przywrócenie nośności budowli.

Jeśli chodzi o uzupełnianie przerw roboczych, zwłaszcza w przypadku połączeń ścian budynku z płytą fundamentową, to konieczne jest wykonanie nie tylko dokładnego, lecz przede wszystkim przemyślanego uszczelnienia. To właśnie w tym miejscu obserwuje się największą ilość przecieków. Aby uszczelnienie było solidne i trwałe, warto wykonać podwójne uszczelnienie – za pomocą listwy uszczelniającej i iniekcji.

Warto również wspomnieć, iż iniekcję ciśnieniową można wykonać w przypadku pojawienia się mocno zawilgoconych a nawet przeciekających rys. Konieczne jest wówczas zastosowanie kombinacji żywic. W pierwszej kolejności, na etapie wstępnej iniekcji, wykorzystuje się żywicę szybko spienialną, która umożliwia natychmiastowe zatrzymanie wycieku. Dopiero iniekcja wtórna pozwala na trwałe zamknięcie powstałej rysy.

A co z rysami w posadzkach?

Można je również zamykać za pomocą iniekcji polegającej na nawiercaniu otworów i umieszczaniu w nich pakerów – dokładnie tak samo jak w przypadku ścian. Można jednak zastosować alternatywne rozwiązanie – polega ono na wstępnym wypełnieniu rysy szybko wiążącą zaprawą. Należy jednak pamiętać by w regularnych odstępach pozostawić niezamknięte fragmenty rys.  To właśnie w te fragmenty, przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia, pod ciśnieniem wtłacza się właściwie dobraną żywicę.

Warto również wspomnieć, że dzięki wtłaczanemu materiałowi iniekcyjnemu możliwe jest nie tylko uzupełnienie rys i przerw w całym ich przekroju, alerównież uzupełnienie zarówno widocznych uszkodzeń jak i wszelkich drobnych, ukrytych rys i przerw.