Hydroizolacja Katowice

W celu zagwarantowania wieloletniej, bezproblemowej eksploatacji budynku, zadbać należy o właściwe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie podziemnych elementów. Znaczącą część występujących usterek stanowią te, powstające na skutek wilgoci. Decydując się na skorzystanie z usług hydroizolacji w Katowicach, można z łatwością się ich pozbyć.

Podstawowe błędy

Chcąc, by izolacja wodochronna była w pełni skuteczna, musi zostać nie tylko poprawnie zaprojektowana oraz wykonana – równie ważną rolę odgrywa jej ochrona przed uszkodzeniem podczas eksploatacji budynku. Co ważne, etap ten rozpoczyna się w momencie wykonania hydroizolacji, a dokładnie zabezpieczenia powłoki wodochronnej. Błędy popełniane w czasie projektowania i wykonywania izolacji mogą prowadzić do licznych uszkodzeń, a te – do przecieków. Jeśli chodzi o najpopularniejsze nieprawidłowości projektowe, zalicza się do nich między innymi: wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią, nieodpornych na agresywne media występujące w gruncie i niekompatybilne ze sobą, a także nieprawidłowo dobraną technologię uszczelniania krytycznych miejsc lub jej brak. Najczęstsze błędy wykonawcze to z kolei: nieprzemyślana zmiana właściwie dobranych materiałów wodochronnych, która uniemożliwia połączenie ze sobą powłok wodochronnych na późniejszym etapie, niewłaściwe wykonanie detali, lekceważenie warunków aplikacji dotyczących wilgotności, temperatury czy grubości warstw oraz brak stosownej ochrony hydroizolacji w czasie dalszych prac i podczas eksploatacji. Co ważne, mimo że sam materiał może być szczelny, nie w każdym przypadku będzie mógł zostać wykorzystany do wykonania hydroizolacji. Głównym kryterium doboru izolacji powinna być możliwość wykorzystania jej w określonym rozwiązaniu konstrukcyjnym i przy danych warunkach wodnych. Niezbędne jest także zastosowanie materiałów o wymaganej odporności na agresywne związki, jakie mogą znajdować się w gruncie. Pod uwagę wziąć należy również łatwość aplikacji materiału, możliwość bezproblemowego uszczelnienia trudnych i krytycznych miejsc oraz błędy popełniane przy aplikacji.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Wykonując hydroizolację, nigdy nie należy wykorzystywać do tego celu przypadkowych materiałów. Wybrane tworzywa muszą być w pełni kompatybilne – jedynie wówczas możliwe stanie się wykonanie szczelnego połączenia. Dobierając izolację wodochronną, wiele osób decyduje się na zakup najtańszego materiału. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że koszt wykonania hydroizolacji to nie tylko materiały, lecz również wydatki związane z wykonaniem oraz czynnościami przygotowawczymi, takimi jak tynkowanie, gruntowanie czy wyrównywanie podłoża. Niezbędne jest także podanie szczegółowych rysunków detali w dokumentacji technicznej. Firma oferująca usługi z zakresu hydroizolacji na terenie Katowic daje gwarancję solidnego i rzetelnego wykonania.