Osuszanie budynków Ruda Śląska

Najważniejszym problemem technicznym w czasie przeprowadzania prac remontowych obiektów budowlanych jest osuszanie ich z wilgoci podciąganej z gruntu na skutek braku izolacji poziomej (dotyczy to obiektów niepodpiwniczonych) oraz zarówno pionowej, jak i poziomej (w przypadku budynków podpiwniczonych). Jedną z wykorzystywanych przez naszą firmę metod osuszania budynków jest iniekcja krystaliczna. Zakres usług prowadzimy na terenie Rudy Śląskiej.

Na czym polega iniekcja krystaliczna?

Iniekcja krystaliczna to niedroga, ekologiczna, prosta i niezwykle skuteczna metoda, która z roku na rok cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. Polega na stworzeniu blokady przeciwwilgociowej typu mineralnego. Metodę tę można stosować do izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz pionowej. Co ważne, nie ma tutaj konieczności odkopywania murów zewnętrznych. Związane jest to z faktem, że stosowany roztwór wprowadzany jest od wnętrza obiektów. Iniekcja sprawdza się tym lepiej, im bardziej dany mur jest zawilgocony. Znajduje zastosowanie w przypadku obiektów stworzonych na bazie dowolnego materiału budowlanego, o różnej grubości ścian oraz zróżnicowanym stopniu zawilgocenia i zasolenia. Chcąc osuszyć budynek na terenie Rudy Śląskiej, warto skorzystać z usług naszej firmy.

Poszczególne etapy iniekcji krystalicznej

1. Wywiercenie w murach otworów iniekcyjnych. Wykonuje się je w jednej linii, na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki, w podpiwniczeniu lub przyziemiu (zależy to od tego czy dany budynek jest podpiwniczony). Otwory o średnicy na poziomie 2 centymetrów wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach około 10-15 centymetrów. Gdy zasolenie przekracza 0,5% lub nie prowadzi się badań w tym kierunku, otwory iniekcyjne wykonuje się co 10 centymetrów. Jeśli jest ono mniejsze niż 0,3%, otwory wywierca się co 15 centymetrów. Otwory iniekcyjne o głębokości 5 centymetrów wywierca się pod kątem 15-30 stopni.
2. Nawilżanie otworów iniekcyjnych wodą w ilości około 0,5 litra do jednego otworu. Ma ona za zadanie zarówno nawilżyć, jak i wypłukać niedoskonałości mogące przyczyniać się do utrudniania penetracji środka iniekcyjnego.
3. Wprowadzenie po upływie około 30 minut świeżo przygotowanego środka iniekcyjnego, w skład którego wchodzi cement typu portlandzkiego, aktywator krzemianowy oraz woda. Mieszanina ta powinna mieć konsystencję umożliwiającą wlanie jej do otworów o średnicy na poziomie 2 centymetrów. Ilość preparatu iniekcyjnego powinna objętościowo odpowiadać pojemności wywierconego otworu. Środek iniekcyjny pełni jednocześnie funkcję preparatu zaślepiającego otwory. Dodatkowo nałożyć można także środek iniekcyjny o nieco gęstszej konsystencji. Przeciwwilgociową izolację wykonuje się podobnie, lecz otwory są nieco inaczej rozlokowane – nawierca się je co 15-20 centymetrów w rzędzie oraz w pionie.