Odtworzenie izolacji poziomej (przepony) za pomocą iniekcji ciśnieniowej

Jednym ze sposobów odtworzenia izolacji poziomej jest metoda iniekcji. Polega ona na wtłoczeniu preparatu iniekcyjnego w uprzednio wywiercone otwory, pozwalające na odpowiednie nasycenie przekroju ściany. Właściwie wykonane prace powodują powstanie bariery tzw. przepony wewnątrz struktury muru, co w konsekwencji uniemożliwia kapilarne podciąganie wilgoci powyżej przepony.

Odtworzenie izolacji poziomej (przepony) za pomocą iniekcji ciśnieniowej

Jednym ze sposobów odtworzenia izolacji poziomej jest metoda iniekcji. Polega ona na wtłoczeniu preparatu iniekcyjnego w uprzednio wywiercone otwory, pozwalające na odpowiednie nasycenie przekroju ściany. Właściwie wykonane prace powodują powstanie bariery tzw. przepony wewnątrz struktury muru, co w konsekwencji uniemożliwia kapilarne podciąganie wilgoci powyżej przepony.

Iniekcja ciśnieniowa, – dlaczego warto?

Najważniejszą zaletą wykonania odtworzenia izolacji poziomej przy wykorzystaniu iniekcji ciśnieniowej jest szybkość oraz skuteczność przeprowadzonych prac. Jeśli odtworzenie przepony poziomej odbywa się na ścianach, które nie mają pęknięć ani pustych przestrzeni, to od razu można przystąpić do wykonania prac w technice iniekcji ciśnieniowej. W przeciwnym wypadku, konieczne jest wypełnienie pęknięć bądź pustych przestrzeni przy wykorzystaniu specjalistycznej zaprawy iniekcyjnej. Dodatkowo, iniekcja ciśnieniowa pozwala na uniknięcie kosztownych i uciążliwych prac polegających na odkopywaniu fundamentów. Wszystko dzięki temu, że proces iniekcji ciśnieniowej przeprowadza się od wnętrza budynku.

Iniekcja ciśnieniowa, – na czym polega?

Wykonanie odtworzenia izolacji poziomej za pomocą iniekcji ciśnieniowej polega na wywierceniu niedużych otworów. Bardzo ważne jest to, by zostały one wywiercone w odpowiednio zaplanowanym układzie. W otworach montowane są tzw. pakery tj. iniektory, które pozwalają na wtłoczenie pod ciśnieniem specjalnie dobranej substancji uszczelniającej w postaci np. żywicy epoksydowej czy też poliuretanowej.

Iniekcja ciśnieniowa – najważniejszy jest dobór materiałów

Dobór materiałów iniekcyjnych jest niezwykle ważny, gdyż pozwala na wykonanie usługi na jak najwyższym poziomie. Materiały iniekcyjne powinny być dopasowanego do rodzaju i zakresu prac naprawczych, stopnia zawilgocenia bądź przeciekania ścian a także rodzaju surowca budowlanego. Najczęściej wybieranymi materiałami do wykonania iniekcji ciśnieniowej są żywice poliuretanowe, żele akrylowe, żywice epoksydowe, zaczyny cementowe bądź krzemiany. W zależności od sytuacji może okazać się, że najodpowiedniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie nie jednego a kilku rodzajów materiałów odpowiedniej kombinacji, gdyż tylko takie rozwiązanie pozwoli osiągnąć skuteczne uszczelnienie. Odpowiedni dobór materiałów pozwala wykonać iniekcję ciśnieniową w sytuacji powstania uszkodzeń hydroizolacji i nieszczelności w murach zarówno wilgotnych jak i przeciekających czy też w przypadku powstania uszkodzeń w murach suchych. Metoda izolacji ciśnieniowej jest idealna do wykonania odtworzenia izolacji poziomej na styku ściany oraz płyty fundamentowej.

Na koniec warto dodać, iż iniekcje ciśnieniowe można przeprowadzać zarówno w budynkach powstałych przy wykorzystaniu elementów betonowych, kamiennych, ceglanych a także na połączeniach wspomnianych elementów z elementami stalowymi bądź żeliwnymi.